6. diena: Likteņupe – Daugava

Trešdiena – Daugava – Likteņupe!

Grūts rīts, jo nakts trase dažiem beigusies jau gaismiņai austot . Sagurums un nakts iespaidi liek par sevi manīt.

Tomēr ceļamies un dodamies uz Koknesi , kur mūsu pirmā pieturvieta ir Radošā māja „Baltaine”, kurā saimnieko Ingūna Žogota ar savām čaklajām palīdzēm no folkloras kopas „Urgas”. Iesildāmies ar klasītēm un līksmu danci, pēc tam – dalāmies 4 grupās un sākam cītīgi darboties piedāvātajās aktivitātēs – vieni darina rokassprādzes no doņiem, citi – apglezno podus, vieni cep pīrāgus, bet ceturtā grupa – izmēģina staigāšanu uz ķekatām – koka kājām, vai slēpošanu pa pāriem, kā arī lielās bizes pīšanu.

Klāt pusdienlaiks un tiekam cienāti ar uz ugunskura vārītu brīnumgardu zupu. Seko dziedāšana un dancošana, kā arī lustīga dzīvnieku ģimeņu prezentācija. Noslēgumā arī degustējam svaigi ceptos pīrāgus. Paldies, paldies, paldies!

Ak, kā traucas laiks – klāt arī Likteņdārza gide Spodra un jādodas tālāk.

Pa Daugavas dabas taku , raitā solī ejam uz Likteņdārzu – pēc japāņu arhitekta Latvijas 100gadei veltīto tautas dvēseļu tikšanās dārzu.

Liels ir prieks satikties ar atbraukušajiem vecākiem un gides stāstījumu klausāmies visi kopā.

Saldais ēdiens visiem ir brauciens ar vikingu kuģi „Nameisis”, kura kapteinis Aigars interesanti stāsta gan Daugavas gan Kokneses pils vēsturi.

Un tas vēl šajā dienā nav viss – pēc vakariņām dodamies uz Aizkraukles pilsētas BJC , kur brīvprātīgie jaunieši ir iekārtojuši mūsu darbiņu izstādi un notiks nometnes noslēguma pasākums.

Dziesmas, danči, dalīšanās ar nometnes spilgtākajiem iespaidiem . .. Un , protams, balvu un diplomu saņemšana. Kāds prieks par to visu!

Nometnes pēdējais vakars… nogurums un līksme mijas ar skumjām, ka šis ir pēdējais Daugavas stāstu vakars. Rīt atgriežamies katrs savās mājās.

Lai atkal sapņotu par Daugavas stāstiem un jaunajiem draugiem un , kas zina, varbūt nākamo

Kopīgo nometni.

13.07.2016.