Diennakts nometne “Daugavas stāsti” Aizkrauklē 2016. gadā

Lai saglabātu diasporas saikni ar Latviju un stiprinātu diasporas bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, projekta mērķis ir noorganizēt 20 diasporas un 10 Latvijas bērniem un jauniešiem 7 dienu diennakts nometni “Daugavas stāsti”. Tā iecerēta kā interaktīvs stāsts ceļā uz Latvijas simtgadi. Izvēlētā vieta – Aizkraukle ir pilsēta ar tikai pusgadsimta vēsturi, bet tās tuvumā daudzas Latvijas kultūrai nozīmīgas vietas – Staburags, Koknese, Skrīveri, Lielvārde.

Aizkraukles moto – pilsēta, kurā rodas gaisma!

Mēs savā nometnē mēģināsim radīt gaismu ar saviem stāstiem – klausoties citu stāstus, stāstot, zīmējot, veidojot savējos, dziedot dziesmas un izdejojot deju soļus, gatavojot ēdienus, vērojot un iepazīstot dabu.

Mūsu stāsta emocionālā kulminācija būs Likteņdārzā Koknesē – kad visi saliksim kopā savu maisiņu zemes un savus oļus no Latvijas, Itālijas, Grieķijas, Zviedrijas un Šveices, lai Latvijas jubilejai veltītais dārzs atcerētos arī mūsu soļus. Un Daugavas ūdeņi aiznesīs līdz jūrai mūsu darinātos vainadziņus. Uz atgriešanos…

Aicinājumam piedalīties nometnē no ārvalstīm atsaukušies Milānas latviešu skolas bērni no Itālijas un Šveices itāļu daļas, Atēnu latviešu skola – „Ežu skola” no Grieķijas, Stokholmas Latviešu skolas Zviedrijā.

Galvenās aktivitātes saistītas ar darbošanos radošajās darbnīcās un aktīvu iepazīšanos ar tuvāko novadu vēsturiskajām vietām- Staburagu, Kokneses pilsdrupām un parku, Skrīveriem – pilskalnu, A.Upīša muzeju, kā arī „Skrīveru saldumiem”.

Galvenais mērķis un paredzamais rezultāts – latviešu valodas un tradīciju apgūšana tiks stiprināti nepiespiestā veidā, sadarbojoties Latvijas un ārzemju latviešiem, nostiprinot kontaktus un piederības sajūtu Latvijai. Tomēr ikkatra aktivitāte vērsta uz to, lai papildinātu vārdu krājumu, radītu vēlmi valodu apgūt un lietot, parādītu, ka latviešu valodā runā ne tikai mammas (jo izraudzītajās valstīs visbiežāk tā ir), bet arī citi bērni. Ka šajā valodā ne tikai stāsta pasakas, bet to saprot arī datori un roboti. Ka Latvija nav tikai mistiski tāla vieta, par kuru reizi mēnesī runā latviešu skolā, bet tā ir dzīva, skaista, moderna un kultūras vērtībām bagāta vieta tāpat kā zemes, no kurienes ieradušies dalībnieki.

Ceram, ka aizbraucot no nometnes katra dalībnieka sirdī skanēs rindas no dziesmas ar Ārijas Elksnes vārdiem –

Apāvos kājas un iešu un iešu,

bet vēl aiz pasaules malas sauks –

Vasaras vakars un vīgriežu vāli

smaržo pēc laimes pie Daugavas!”